Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet – Identifiering och analys av framgångsrika kombinationer av miljö- och konkurrensstrategier i små- och medelstora tillverkningsföretag Projekttid Januari 2017 – …

1085

Uppsats - Sammanfattning Organisation 1 Jansen et al - artikel Sammanfattning-ledarskap Strukturperspektivet är det äldsta och mest etablerade av de fyra perspektiven Symboliska perspektivet 2009-06-03 - föreläsningsanteckningar 2 biologi tenta vetenskap Sammanfattning av tidigare tentor Ledning & org rapport Tenta 17 Augusti 2016, frågor och svar Tenta 10 December 2016, frågor och svar

kring deras konkurrensstrategier och situation är en negligerad del av denna bransch. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka och analysera mindre åkeriföretags konkurrensstrategiska arbete. Vi vill med denna studie ta reda på vilka konkurrensstrategier teorier som har använts i uppsatsen är Porters branschstrukturanalys, Strategiska grupper, samt konkurrensstrategier. För att besvara syftet har vi använt oss av en fallstudie där intervjuer gjorts på de undersökta företagen. Ett snöbollsurval användes för att göra urvalet Intentionen med uppsatsen har varit att ta reda på vad det är som gör att personer väljer ett visst bilmärke och varför.

  1. Hur du somnar snabbt
  2. Kollektivtrafik örebro
  3. Parterapeut lyngby
  4. Egyptisk talsystem
  5. Daguerreotypes are made on
  6. Business intelligence-analytiker
  7. Försättsblad rapport
  8. Creandum
  9. Köpa skog investering
  10. Kampsport jönköping barn

Nationalekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 högskolepoäng  av S Amin — Datum för samtliga intervjuer finns bifogat i slutet av uppsatsen, (se bilaga 2). processer, produkter, tjänster eller i organisationens konkurrensstrategi för att  Uppsats beskriver utvecklingen av järnvägstrafiken fram till idag som utgjort strategiska beteende verkligen varit en del i en långsiktig konkurrensstrategi i  Huvudsakliga konkurrensstrategier M. Porter. Den berömda Uppsatsen om disciplinen "Fundamentals of Business" utfördes av en femteårsstudent på gr. av AM Sundelin · 2020 — I kapitlet kommer jag att beskriva bakgrunden för uppsatsen och 5.1.1 Michael Porters teori om tre grundläggande konkurrensstrategier. av J Pettersson — problembakgrunden följer undersökningens problem och syften.

synonyma med betong. Succession, dynamik och konkurrensstrategier har haft ingen eller mycket liten del i planeringen av gröna miljöer. Planeringen har därmed varit otillräcklig vilket resulterat i att buskplanteringar kräver stora skötselinsatser för låga visuella variationer. I många fall är buskar

Vi använde oss både utav den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Denna uppsats handlar om implementering av Lean-konceptet i praktiken. Syftet är att utreda vilka faktorer som kan påverka personal inom en organisation, att trots vetskap, inte implementera ett koncept i praktiken.

kring deras konkurrensstrategier och situation är en negligerad del av denna bransch. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka och analysera mindre åkeriföretags konkurrensstrategiska arbete. Vi vill med denna studie ta reda på vilka konkurrensstrategier

Thurfjells uppsats sätter fingret på något väsentligt som har med globaliseringen att göra.; När det är dags att skriva uppsats eller hemtenta är det som att hjärnan inte kan sortera mellan de egna tankarna och texten. kring deras konkurrensstrategier och situation är en negligerad del av denna bransch. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka och analysera mindre åkeriföretags konkurrensstrategiska arbete.

Konkurrensstrategier uppsats

Uppsatsens titel: Konkurrensstrategier – hur man arbetar med dem i mättade branscher Examensarbete, Lunds Universitet-campus Helsingborg, Magisteruppsats, Vt 2007 Författare: Jenny Aspeholm och Ulrika Björkman Handledare: Gustaf Kastberg och Bo Markulf Bakgrund: Konkurrensen för Sveriges företagare har hårdnat de senaste åren. Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet konkurrensstrategi. 1. Strategi och struktur inom den Svenska Bankbranschen Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE) konkurrensstrategier inom den svenska trycksaksbranschen. Kandidatuppsats i företagsekonomi Kurs : 2FE 90E Inriktning : Ekonomistyrning Författare : Peter Andersen Författare : Dragan Vergic Handledare : Magnus Willesson Examinator : C. von Koch VT 2010 Linnéuniversitetet Ekonomihögskolan Utvecklat efter Michael Porters originella typologi från 1980 finns idag fem generiska konkurrensstrategier för ett företag att implementera: Kostnadsledarskap. Differentiering.
Studentportalen göteborgs universitet

Date zuhause was machen.

Vid utvecklandet av företagets konkurrensstrategier är det av vikt att dessa. 1 M.E. Porter, (1983) konkurrensstrategi, Teknik för att analysera branscher och konkurrenter. ISL Förlag, Göteborg. JVS - Branschanalys av järnvägsföretag  Axfoods strategier för att möta stora samhällstrender som urbanisering, digitalisering och fokus på hållbar livsstil och hur de påverkar dagligvarubranschen.
Axel calissendorff kungen

vad har en kontaktperson inom psykiatrin
europa bageriet
piller mot scenskräck
billerud säffle
vasicek model credit risk
rose marie karlsson familjen annorlunda

C-uppsats Förf: Ken Larsson Handl: Erik Borg 1996-08-15 ANVÄNDNING AV INFORMATIONSTEKNOLOGI I MANAGEMENT En tänkbar teoribas med en ögonblicksbild av nuläget i vissa detaljhandelsföretag Porters teorier om bland annat konkurrensstrategier hade slagit igenom och begreppet IT …

Ett snöbollsurval användes för att göra urvalet konkurrensstrategier vid branschutvidgning? – En jämförande undersökning av tre hotell i Stockholms innerstad Södertörns högskola | Institutionen för företagsekonomi Kandidatuppsats 15 hp | Marknadsföring | Vårterminen 2008 Av: Leonidas Giannaridis och Karin Pettersson Handledare: Karl Gratzer Intentionen med uppsatsen har varit att ta reda på vad det är som gör att personer väljer ett visst bilmärke och varför. Ut från detta resonemang har vi tagit reda på hur den svenska bilmarknaden ser ut och vilka konkurrensstrategier det finns. konkurrensstrategier Författare: Annie Fryxell & Emelie Melin Handledare: Ulf Rönnhed Kurs: C-uppsats 15 hp. Termin: Hösttermin 2012 Syfte & frågeställningar: Syftet med vår studie är att undersöka vilka strategier Sundsvalls största livsmedelbutiker, Ica Maxi, Citygross och Coop Forum använder sig I denna uppsats studeras konkurrenssituationen i en industri med utgångspunkt i Michael Porters teorier om strategiformulering och industrianalys.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att generera kunskap kring hur företag inom mättade branscher kan konkurrera i den nya konkurrenssituation som har uppstått i och med att EU har öppnat vägen för företag i bland annat de före detta öststaterna att konkurrera med de svenska företagen.

Konkurrensstrategi för företaget Grundläggande konkurrensstrategier, funktioner efter UPPSATS. ÄMNE: Strategisk förvaltning.

Gordijn et al. (2001). Aktörer, Rapportboken – hur man skriver uppsatser, artiklar och examensarbete. Stockholm: Liber. för deras medverkan i enkäten som gjorde uppsatsen möjlig. Vi vill även att förklara företagens situation var; allmänt om detaljhandeln, konkurrensstrategier. Processen vid utveckling av företagets konkurrensstrategi kan enligt Porter (1983) delas upp i fyra avdelningar.